Hopp til hovedinnhold
MMA

Handlekraftige Voksne - Trygge barn

Oppvekst i Vennesla og Iveland

Utviklings- og traumebevisst praksis del 2

Dato: 2. januar 2023
Sted: Vennesla

Utviklings- og traumebevisst praksis del 2, består av en dagssamling for alle ansatte, og en workshop i læringsnettverkene. Fokus i samlingene er utviklings- og traumeforståelse, og hvordan dette kommer til uttrykk i praksis

Innhold tilpasses i samarbeid mellom RVTS Sør og Vennesla og Iveland kommuners behov.

Hensikt

Å bidra til at den enkelte og tjenesten som helhet bidrar til gode og utviklende menneskemøter ut fra en felles utviklings- og traumebevisst referanseramme.

Målsetting

Etter samlingen skal de ansatte: 

  • kunne redegjøre for grunnprinsippene i traumebevisst omsorg/praksis og beskrive hvordan disse kommer til uttrykk i praksis ved den enkelte enhet 
  • ha reflektert over hvordan forbygge og oppdage vold, overgrep og omsorgssvikt

Innhold

I denne samlingen fokuserer vi på hvordan en utviklings- og traumebevisst forståelsesramme gir seg uttrykk i praksis. Hva gjør vi? Sentralt er pilarene i traumebevisst omsorg/praksis: trygghet,relasjon og mestring. Samlingen tilpasses i stor grad kommunen, og de ulike enhetens behov

PP fra samlingen

Presentasjon samling 2. januar 2023

PP fra Workshop 

Ressurser

www.snakkemedbarn.no 


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar