Hopp til hovedinnhold
MMA

Handlekraftige Voksne - Trygge barn

Oppvekst i Vennesla og Iveland

Utviklings- og traumebevisst praksis del 1

Dato: 21. oktober 2022
Sted: Vennesla

Traumebevisst omsorg / praksis er en verdibasert forståelsesramme som gir grunnlag for ulike metodevalg. Det er i seg selv ingen metode.
Samlingen er todelt, med en felles fagdag for alle ansatte og en Workshop i de ulike læringsnettverkene

Sårbare barn og unge kan være utsatt for store påkjenninger. Traumebevisst omsorg og praksis søker å møte alle barn og unge ut fra hva de kan ha opplevd. Sentralt er pilarene trygghet, relasjon og mestring. Dette er viktige faktorer i gode menneskemøter.

Hensikt

Å bidra til at den enkelte og tjenesten som helhet bidrar til gode og utviklende menneskemøter ut fra en felles utviklings- og traumebevisst referanseramme.

Målsetting

Etter samlingen skal de ansatte: 

  • kunne redegjøre for utviklingstraumer og deres virkemekanismer og konsekvenser  
  • kunne redegjøre for grunnprinsippene i utviklings- og traumebevisst omsorg/praksis 
  • ha reflektert over hvordan forbygge og oppdage vold, overgrep og omsorgssvikt
  • reflektert over organisasjonens språk, holdninger og verdier

Innhold

I samlingen går vi nærmere inn på utviklingsteori, traumeteori, og hva slags konsekvenser vonde livserfaringer har for barn og unges utvikling og for læring. Sentralt er pilarene i traumebevisst omsorg/praksis: trygghet,relasjon og mestring.

PP fra samlingen

Utviklings- og traumebevisst praksis 21.10.2022

Ressurser

Menneskemøter

Childhood Trauma and the Brain

Problemløsning gjennom samarbeid

The adolecent brain


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar