MMA

Handlekraftige Voksne - Trygge barn

Oppvekst i Vennesla og Iveland

Forankring for forandring

Dato: 3. januar 2022
Sted: Hunsfoss

Arbeid med sårbare barn og unge kan være utfordrende. Det krever en trygg og samarbeidende kultur hvor ansatte verdsetter og heier på forskjellighet. 
Samlingen er todelt, med en felles fagdag for alle ansatte og en Workshop i de ulike læringsnettverkene. I disse to samlingene har vi fokus på hvordan man kan jobbe ut fra et felles sett av verdier og holdninger og skape en reflekterende praksis hvor man ser styrken i hverandres erfaringer og forskjellige måter å møte utfordringer på.

Hensikt

Å styrke bevisstheten av den enkelte som verktøy i menneskemøter gjennom en utforskning av «Hvem er jeg?» og «Hvem er vi?

Målsetting

Økt bevissthet om egne, og kommunens verdier og holdninger. 

Ha kjennskap til hverandres ulikheter, og kunne redegjøre for styrkene i det

Ha kunnskap om ulike arbeidsgelde faktoere, og være bevisst styrken i egen sårbarhet

Innhold

Samlingen berører følgende temaer: 

  • Verdibevisstgjøring, Hva betyr Vennesla og Iveland kommuners verdier i praksis, hvordan leves de ut? Hvordan merker barn, unge og omsorgspersonene dette?
  • Refleksjon og bevisstgjøring av egne verdier og holdninger
  • Grunnleggende organisasjonsforståelse med sikte på å fremme en forståelse av organisasjonens verdigrunnlag som naturlig grunnmur for valg av teorier, metoder og tiltak. 
  • Min innflytelse på Menneskemøte- Hvem er jeg?
  • Vår innflytelse på Menneskemøte- Hvem er vi? 
  • Verdsetting av forskjellighet i organisasjonen, sårbarhetskultur og arbeidsgledefaktorer

 

PP fra samlingen

kommer....

Ressurser