Hopp til hovedinnhold
MMA

Handlekraftige Voksne - Trygge barn

Oppvekst i Vennesla og Iveland

Forankring for forandring

Dato: 3. januar 2022
Sted: Digitalt - Teams

Arbeid med sårbare barn og unge kan være utfordrende. Det krever en trygg og samarbeidende kultur hvor ansatte verdsetter og heier på forskjellighet. 
Samlingen er todelt, med en felles fagdag for alle ansatte og en Workshop i de ulike læringsnettverkene. I disse to samlingene har vi fokus på hvordan man kan jobbe ut fra et felles sett av verdier og holdninger og skape en reflekterende praksis hvor man ser styrken i hverandres erfaringer og forskjellige måter å møte utfordringer på.

Hensikt

Å styrke bevisstheten av den enkelte som verktøy i menneskemøter gjennom en utforskning av «Hvem er jeg?» og «Hvem er vi?

Målsetting

Økt bevisstheten om egne, og kommunens verdier og holdninger. 

Ha kjennskap til hverandres ulikheter, og kunne redgjøre for styrkene i det

Ha kunnskap om ulike arbeidsgledefaktorer, og være bevisst styrken i egen sårbarhet

Innhold

Samlingen berører følgende temaer: 

  • Verdibevisstgjøring, Hva betyr Vennesla og Iveland kommuners verdier i praksis, Hvordan leves de ut? Hvordan merker barn, unge og omsorgspersonene dette?
  • Refleksjon og bevisstgjøring av egne verdier og holdninger
  • Grunnleggende organisasjonsforståelse med sikte på å fremme en forståelse av organisasjonens verdigrunnlag som naturlig grunnmur for valg av teorier, metoder og tiltak. 
  • Min innflytelse på Menneskemøte- Hvem er jeg?
  • Vår innflytelse på Menneskemøte- Hvem er vi? 
  • Verdsetting av forskjellighet i organisasjonen, sårbarhetskultur og arbeidsgledefaktorer

 

PP fra samlingen

Forankring for forandring (powerpoint)

Trioøvelsen

Forankring for forandring Workshop. PS. Det er litt ulikt i hvor mange av PP som er brukt i de ulike Workshopene rundt på enhetene.

Mellomarbeid

Oppgaver mellom samlingene
Mellomarbeid verdier (m/dilemmaer)
Arbeidsgledefaktorene

Ressurser


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar