MMA

AvHoldt ARA Byglandsfjord

ARA, Sørlandet sykehus HF

Egen og kollegaivaretakelse

Dato: 23. november 2021
Sted: Byglandsfjord

Det er kjent at ansatte som arbeider med traumatiserte pasienter utsettes for risiko for «omsorgstretthet» og vikarierende traumatisering. Arbeidet denne dagen er konsentrert rundt praktisk forebyggende og ivaretakende tiltak.

Det er også kjent at traumer og møter med traumatiserte kan være en kilde til vekst. Derfor vil dagen også inneholde bevisstgjøring i forhold til potensialer for selvutvikling og vekst. Hva kan pasientene lære oss om oss?