MMA

AvHoldt ARA Byglandsfjord

ARA, Sørlandet sykehus HF

Traumebevisst rusbehandling

Dato: 13. oktober - 14. oktober 2021
Sted: Revsnes, Byglandsfjor

Samlingen går over 2 dager, og det fokuseres på anvendelse av de forståelsesrammer, verktøy og språk som ble presentert i samling 2.

Forståelse av utviklingstraumer og voldsfenomenet vies ekstra oppmerksomhet. Innholdet i samlingen tilpasses i stor grad enhetens behov.

Ressurser: PP fra samlingen