AvHoldt ARA Byglandsfjord

ARA, Sørlandet sykehus HF

Traumebevisst praksis

Dato: 24. november - 25. november 2020

Traumebevisst omsorg / praksis er en verdibasert forståelsesramme som gir grunnlag for ulike metodevalg. Det er i seg selv ingen metode. Det er av vesentlig betydning at teorigrunnlaget er kjent for og deles av alle ansatte. 

Samlingen går over to dager, og innholdet i disse dagene dekker følgende områder:

  • Grunnleggende traumeforståelse inkludert sammenhenger mellom psykiske vansker, vold, traumer og rus- og avhengighetsproblematikk
  • Traumebevist rusbehandling, herunder MenneskeMøtePraksis og voldsforebyggende arbeid.

Ressurser