MMA

AvHoldt ARA Byglandsfjord

ARA, Sørlandet sykehus HF

VIVAT

Dato: 5. november - 6. november 2020

Kurset går over 2 dager og skal bidra til handlingstrygghet med hensyn til å forholde seg konstruktivt i møte med selvdestruktivitet, selvskading og mulig selvmord.

Kurset gir også god trening i kommunikasjon om andre ulike krevende temaer som for eksempel vold, overgrep og rus.