AvHoldt ARA Byglandsfjord

ARA, Sørlandet sykehus HF

Forankring for forandring

Dato: 21. september - 22. september 2020

Arbeid med traumatiserte pasienter med alvorlige rusproblemer kan være utfordrende. Dels fordi traumebevisst praksis åpner opp for relasjonelt styrt «forskjellsbehandling» og dels fordi traumatiserte pasienter kan ha til dels utfordrende smerteutrykk. Pasientenes ulike smerteutrykk kan medføre intern uenighet, usikkerhet og slitasje blant ansatte.

For å styrke praksisfelleskapet og bygge «readiness» arrangeres en forankring for forandrings-samling over to dager 

Samlingen vil berøre følgende temaer: 

  • Verdibevisstgjøring, hva betyr SSHF sine verdier i praksis, hvordan lever vi de ut?
  • Grunnleggende organisasjonsforståelse med sikte på å fremme en forståelse av organisasjonens verdigrunnlag som naturlig grunnmur for valg av teorier, metoder og tiltak. 
  • Nødvendigheten av og verdsetting av forskjellighet i organisasjonen. 
  • Prinsipper for konstruktiv kommunikasjon for å støtte kollegabasert veiledning og for å forebygge konflikt og misforståelser.
  • Arbeidsgledefaktorer, samt vektlegging av tillitt og ansvar.

Å hjelpe traumeeksponerte pasienter er en krevende oppgave, ikke minst fordi møtet med andre menneskers smerte kan utløse (underbevisste) beskyttelsesstrategier hos hjelperne, noe som kan hemme god utviklingsfremmende praksis. For å forebygge dette fokuseres det i fagdagene også på teori og øvelser/trening i selvrefleksjon rundt ansattes verdier og holdninger, egen mestringsstil og eventuell egen traumebelastning. 

Ressurser

Skammens kompass - Webinar

Kraften i sårbarheten med Brené Brown

Presentasjoner

Forankring for forandring PP