Hopp til hovedinnhold
MMA

AvHoldt ARA Byglandsfjord

ARA, Sørlandet sykehus HF

Leder

Leder er ofte avhengig av faglige drivere i enheten for å sikre kompetanseutviklingen. Implemeteringsstøtten retter seg derfor til både ledere og aktuelle faglige drivere (AvHoldtAgenter) Hensikten med denne støtten er å bidra til at utviklingsprogrammet implementeres i en helhetlig ramme. Det anbefales at tillitsvalgte er representert i denne gruppen.

Innhold fordelt på 5 samlinger

 1. Første samling: JegBygge 3. mars 2020
  - Bli bedre kjent med deg selv og hvordan dette innvirker på egne følelser, tanker og handlinger.
   
 2. Andre samling: ViBygge 25 august 2020
  - Kunnskap om, og ferdighet i, hvordan relasjoner skapes og opprettholdes.
   
 3. Tredje samling: IdentitetsBygge 9 oktober 2020
  - Utvidelse av kunnskap om hvordan ulike faktorer innvirker på kompetanseutvikling med mer.                                                                                       
 4. Fjerde samling: FramtidsBygge 1. desember 2020
  - Fokus på forståelse for forholdet mellom teori og praksis med mer. Hva nå?
   
 5. Femte samling: Fortsettelse Framtidsbygge 11. februar 2021
  - Fokus på å sikre videre fag og kulturutvikling

 Ressurser: Om styrkebasert tilnærming fra Helsedirektoratet


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar