Hopp til hovedinnhold
MMA

På lag rundt barna

Sjøstrand og Voiebyen skoler

Velkommen

Målet med kompetansehevingsprogrammet er å gi god opplæring til lærere, skolens øvrige personale og skoleledelse for å bidra til at alle barn og unge, men særlig de som har opplevd belastende livsutfordringer, gis gode opplæringsvilkår.  

Informasjon om programmet


Samlinger
Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar