På lag rundt barna

Sjøstrand og Voiebyen skoler

Tenk tanken

Dato: 19. mai 2021

Vi fokuserer igjen på skolens overordnede oppgave – å sette barn og unge i stand til å håndtere sine liv.

Skolens oppgave er å bidra til kvalifisering, sosialisering og subjektivering. (Biesta) Vi ser på skolen i et historisk perspektiv, og peker fremover mot fremtidens skole. Hvilke byggesteiner vil vi bruke for å bygge VÅR skole fremover?