På lag rundt barna

Sjøstrand og Voiebyen skoler

Mer enn hjerne

Dato: 4. januar 2021

I denne samlingen går vi nærmere inn på stressforskning, traumedefinisjoner, og hva slags konsekvenser vonde livserfaringer har for hjernens utvikling og for læring.

Sentrale temaer vi være psykoedukasjon, ACE-studien, den tredelt hjerne, toleransevinduet mm.