På lag rundt barna

Sjøstrand og Voiebyen skoler

Gruppedynamitt

Dato: 4. mars 2021

I denne samlingen vil vi ha fokus på lek og læring.

Hvordan kan styrkefokus brukes i møte med enkeltelever og i foreldresamarbeid. Positivt mangfold og positivt avvik er aktuelle teorier.