På lag rundt barna

Sjøstrand og Voiebyen skoler

Klassen, et komplekst samspill

Dato: 16. oktober 2020

Hvem er læreren, hva er styrkene, og hva er utfordringene. Hvordan er gruppedynamikken i klassen, hvordan er klasseledelsen.

Er det flere måter å tenke klasseledelse på? Hva tenker vi om elevene i gruppa, hva slags barnesyn har vi, og hvilke verdier styrer vår virksomhet.