MMA

AvHoldtUng

CRUX Verksgata

Velkommen

I det følgende presenteres et kompetanseutviklingsprogram utviklet av RVTS Sør. Programmet er en videreutvikling fra kompetanseprogrammet ”AvHoldt - Traumebevisst rusbehandling”.

Informasjon om programmet


Samlinger