MMA

AvHoldtUng

CRUX Verksgata

Repetisjon, samt Egen og kollega ivaretakelse

Dato: 23. august - 24. august 2021
Sted: CRUX Verksgata

Fokus på forebyggende og ivaretakende tiltak, samt bevisstgjøring rundt muligheten for selvutvikling og vekst. Hva kan pasientene lære oss om oss?