MMA

AvHoldtUng

CRUX Verksgata

Traumebevisst rusbehandling

Dato: 17. november - 18. november 2020
Sted: CRUX Verksgata

Videre fokus på forståelsesrammer, verktøy og språk som ble presentert 2.

I tillegg vil samlingen inneholde refleksjoner rundt avhengighetsforståelse, traume – og voldsforståelse og ansattes/organisasjonens holdninger og verdier.