MMA

Lyngdal nord

Barn og ungdom i Lyngdal nord

Tenk tanken - kan det være omsorgssvikt?

Dato: 17. august 2021

Forarbeid til samlingen:

Se først introduksjonsfilmen til snakke. Gå deretter inn på snakkemedbarn.no og bli kjent med denne siden. Bruk gjerne et personalmøte til dette. Se på lær mer delen, og prøv et (eller fler) spill to og to sammen. Målet er at dere blir litt kjent med innhold på nettsiden
Se gjennom presentasjonen fra forrige samling sammen med de andre på teamet.


Presentasjon fra samling: