MMA

Lyngdal nord

Barn og ungdom i Lyngdal nord

Leder

Lærende organisasjoner stiller store krav til ledernes endringsevne. Ekstern lederstøtte fra RVTS sør kan bidra til at ledergruppen lykkes med å implementere ny kunnskap og utvidet kompetanse til å løfte tjenesten slik at den når de målsatte endringer. RVTS sør gir lederstøtte etter et program som har fire faseinndelinger.

Leder som menneske

En god leder er godt kjent med egne styrker og sårbarheter og er bevisst egne reaksjoner i møte med sine medarbeidere. Den første samlingen inviterer ledere inn til refleksjon over egen rolle som leder og utforske utviklingsmuligheter.

Viktige tema

 • Bevisst egen ledelse
 • Implementering
 • Fra refleks til refleksjon

Verktøy

 • 4 temperamenter

Presentasjon fra samlingen:

Leder som relasjonsbygger

Fagutvikling på egen arbeidsplass krever at leder er godt kjent med sine medarbeidere. I den andre samlingen har fokus på hvordan du som leder kan utvikle et godt medarbeiderskap og en god arbeidskultur.

Viktige tema

 • Økt kunnskap og kjennskap til sine medarbeidere
 • Fagfolks utvikling
 • Medarbeiderskap
 • Arbeidsglede
 • Tillit

Verktøy

 • Ressursjakt
 • Glødebarometer

Presentasjon fra samlingen:

Leder som kompetansebygger

Implementering av ønsket praksisendring krever at ledelsen både vet hvordan endringen skal se ut og har en strukturert plan for arbeidet. I denne samlingen jobber vi med å identifisere hva tidligere utviklingsprosjekt eller kompetanseløft har gitt av gode erfaringer. Ledere sitter med mye god erfaring som det er viktig å ta med seg når dette programmet skal implementeres.

Viktige tema

 • Hvordan bygge gode lederteam (delingskultur)
 • Appreciate Inquiry - Identifisere Suksessfaktorer i eget utviklingsarbed
 • Hva er målet - Hvordan skal ny praksis se ut?
 • Positiv psykologi som drivkraft i endringsprosesser

Verktøy

 • Inntoning/deling: Hva hodet fylt av for tiden?
 • Anerkjennende intervju
 • Idealog

Fagstoff

 

Leder som praksisutvikler

I denne samlingen vil vi ha fokus på forholdet mellom teori og praksis og starte arbeidet med en plan for det videre arbeidet med implementeringen av ny kompetanse.

Viktige tema

 • Hva skal til for å lykkes med implementering av ny kompetanse
 • Konkretisering av videre implementeringsarbeid
 • Organisasjonskultur og hvordan stimulere til ønsket kulturutvikling

Verktøy

 • TFS-analyse
 • Triggerjakt
 • Definere styrker og utfordringer i egen organisasjonskultur

Fagstoff