MMA

Verdiforankret fagfellesskap

Krisesentrene i Region Sør

Velkommen

Kompetanseprogrammet Verdiforankret Fagfellesskap har hovedvekt på forankringsarbeid i verdier, kunnskapssyn og menneskesyn som forutsetning for forandring.

Informasjon om programmet


Samlinger