Verdiforankret fagfelleskap

Krisesentrene i Region Sør

Velkommen

Kompetanseprogrammet Verdiforankret Fagfelleskap har hovedvekt på forankringsarbeid i verdier, kunnskapssyn og menneskesyn som forutsetning for forandring.

Informasjon om programmet


Samlinger

 • Forankring for forandring
 • Traumebevisst forståelse og praksis


  Traumebevisst forståelse og praksis

 • Traumebevisst forståelse og praksis


  Traumebevisst forståelse og praksis

 • Tilhørighet og integrering


  Tilhørighet og integrering

 • Vendereisen


  Vendereisen