Hopp til hovedinnhold
MMA

Verdiforankret fagfellesskap

Krisesentrene i Region Sør

Leder

Lærende organisasjoner stiller store krav til ledernes endringsevne. Ekstern lederstøtte fra RVTS sør kan bidra til at ledergruppen lykkes med å implementere ny kunnskap og utvidet kompetanse til å løfte tjenesten slik at den når de målsatte endringer. RVTS sør gir lederstøtte etter et program som har fire faseinndelinger.
 


Fellesoversikt:

https://rvtssor.no/filer/dokumentarkiv/09092021_fellesoversikt.docx


Leder som menneske

En god leder er godt kjent med egne styrker og sårbarheter og er bevisst egne reaksjoner i møte med sine medarbeidere. Den første samlingen inviterer ledere inn til refleksjon over egen rolle som leder og utforske utviklingsmuligheter.

Viktige tema

 • Bevisst egen ledelse
 • Implementering
 • Fra refleks til refleksjon


Verktøy

 • Diversity IceBreaker
 • Anerkjenende Intervju
 • De sporende livet har satt


Fagstoff

 Leder som relasjonsbygger

Fagutvikling på egen arbeidsplass krever at leder er godt kjent med sine medarbeidere. I den andre samlingen har fokus på hvordan du som leder kan utvikle et godt medarbeiderskap og en god arbeidskultur.

Viktige tema

 • Økt kunnskap og kjennskap til sine medarbeidere
 • Fagfolks utvikling
 • Medarbeiderskap
 • Arbeidsglede
 • Tillit


Verktøy

 • Ressursjakt
 • Diversity IceBreaker


Fagstoff


Hjemmeoppgave

 • Bruk "ability spotting" i en situasjon hvor de ansatte skal fortelle om noe de er stolt over at de fikk til.
 • Bruk didaktisk diamant sammen med personalet med utgangspunkt i et ønske om å øke livskraften til beboerne.

 


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar