Verdiforankret fagfelleskap

Krisesentrene i Region Sør

Leder

Lærende organisasjoner stiller store krav til ledernes endringsevne. Ekstern lederstøtte fra RVTS sør kan bidra til at ledergruppen lykkes med å implementere ny kunnskap og utvidet kompetanse til å løfte tjenesten slik at den når de målsatte endringer. RVTS sør gir lederstøtte etter et program som har fire faseinndelinger.
 Leder som menneske

En god leder er godt kjent med egne styrker og sårbarheter og er bevisst egne reaksjoner i møte med sine medarbeidere. Den første samlingen inviterer ledere inn til refleksjon over egen rolle som leder og utforske utviklingsmuligheter.

Viktige tema

 • Bevisst egen ledelse
 • Implementering
 • Fra refleks til refleksjon


Verktøy

 • Diversity IceBreaker
 • Anerkjenende Intervju
 • De sporende livet har satt


Fagstoff

 Leder som relasjonsbygger

Fagutvikling på egen arbeidsplass krever at leder er godt kjent med sine medarbeidere. I den andre samlingen har fokus på hvordan du som leder kan utvikle et godt medarbeiderskap og en god arbeidskultur.

Viktige tema

 • Økt kunnskap og kjennskap til sine medarbeidere
 • Fagfolks utvikling
 • Medarbeiderskap
 • Arbeidsglede
 • Tillit


Verktøy

 • Ressursjakt
 • Diversity IceBreaker


Fagstoff


Hjemmeoppgave

 • Bruk "ability spotting" i en situasjon hvor de ansatte skal fortelle om noe de er stolt over at de fikk til.
 • Bruk didaktisk diamant sammen med personalet med utgangspunkt i et ønske om å øke livskraften til beboerne.