Verdiforankret fagfelleskap

Krisesentrene i Region Sør

Traumebevisst forståelse og praksis (del 1)

Dato: 19. januar 2021

Dagssamling.

Klynge 1: 01. september 2020
Klynge 2: 19. januar 2021
Klynge 3: 25. august 2021
 

Hjemmearbeid
 

 1. Hva gjør dere av makroregulerende og mikroregulerende tiltak i krisesenteret, og hvordan kunne dette videreutvikles hos dere?
   
 2. Bruk en aktuell situasjon som oppleves utfordrende og se det fra tre ulike "fargers" ståsted. Hva skapte disse forskjellighetene av muligheter i denne situasjonen?
   
 3. "Tre gode ting":
  Skriv ned tre gode ting som har skjedd deg i dag. Hva er det ved deg som gjorde at det ble som det ble? Gjør dette hver dag i 2 uker.


Presentasjoner
 

Klynge 1


​Klynge 2

 • Kommer...


​Klynge 3

 • Kommer...