Verdiforankret fagfelleskap

Krisesentrene i Region Sør

Forankring for forandring

Dato: 2. februar - 3. februar 2021

Todagers samling.

Klynge 1: 3.-4. mars 2020
Klynge 2: 8.-9 september 2020
Klynge 3: 2.-3. februar 2021


Mål for samlingen:

 1. Bli bedre kjent med god praksis i deres tjeneste.
   
 2. Se styrken i hverandres forskjellighet.
   
 3. Hvordan kan bevissthet om egne verdier og organisasjonskultur styrke vårt arbeid.
   
 4. Hva gir arbeidsglede og hvordan kan dette styrkes hos de vi arbeider med.
   
 5. Hvordan traumebevisst forståelse kan være til hjelp i arbeidet.

 

Presentasjoner
 

Klynge 1


​Klynge 2


​Klynge 3

 • Kommer...