Hopp til hovedinnhold

Digitalt kompetanseløft

«LINK – Livsmestring i norske klasserom»

«Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.»
(Overordnet del av Kunnskapsløftet, folkehelse og livsmestring)

Illustrasjon av elev og lærer
Illustrasjon hentet fra linktillivet.no.

Om denne modulen

RVTS Sør har utviklet en rekke digitale moduler hvor skolene kan arbeide med profesjonsfelleskapet – et digitalt kompetanseløft. I denne modulen ser vi nærmere på hvordan vi kan jobbe med det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring i skoklen. Meningen er å styrke troen på at dette er noe lærere kan bidra med på en klok og helsefremmende måte. For som Arne Holte sier. Psykisk helse skapes ikke i helsevesenet. De reparerer den. Psykisk helse skapes der mennesker lever livene sine, på skolen, i familien og i fritiden. Å jobbe med psykisk helse i skolen handler ikke om å ha innsikt i diagnoser eller kompetanse som terapeut. Det handler om å lage gode hverdager på skolen. Hverdager som gir passe doser med utfordring og støtte, som bidrar til robusthet og livsmot.

Opplegget består av:
Informative og engasjerende foredrag Kreative animasjonsfilmer Aktiviteter og øvelser i rom og/eller digitalt

I tillegg ligger det vedlagt ressurser dere kan bruke i videre arbeid.

«Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet.»(Overordnet del av Kunnskapsløftet, folkehelse og livsmestring)

Innhold i modul

Tidsramme ca. 3 timer – dere velger selv når dere vil gjennomføre.

1. time

Vi blir kjent med LINK

2. time

Vi øver på LINK

3. time

Vi gjennomfører LINK

Om oss

Modulen ledes av Karen og Gunn Karin.


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar