Livets Tre

Hotel Norge, Kristiansand

Sted:
Hotel Norge, Kristiansand

Dato:
24. mai 2022

Deltakerpris:
Gratis. Inkl kaffe/te og lunsj. Reise og oppholdsutgifter dekkes av den enkelte deltager. Manglende fremmøte faktureres med kr. 1000,- for å dekke våre utgifter.

Antall på venteliste:
0

Venteliste