Utredning av problematisk og skadelig seksuell atferd - AIM3

Hotel Norge/ Kristiansand

Sted:
Hotel Norge/ Kristiansand

Dato:
24. mars - 25. mars 2021

Deltakerpris:
Gratis. Reise og oppholdsutgifter dekkes av den enkelte deltager. Manglende fremmøte faktureres med kr. 1000,- for å dekke våre utgifter.

Antall på venteliste:
7

Venteliste