Problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og ungdom (samling 3)

Caledonien hotel, Kristiansand

Sted:
Caledonien hotel, Kristiansand

Dato:
19. november - 20. november 2019

Deltakerpris:
Gratis. Reise og oppholdsutgifter dekkes av den enkelte deltager. Manglende fremmøte faktureres med kr. 1000,- for å dekke våre utgifter.

Antall på venteliste:
0

Venteliste