Grunnkurs i traumeforståelse

Rosfjord Strandhotel, Lyngdal

Sted:
Rosfjord Strandhotel, Lyngdal

Dato:
4. september - 5. september 2019

Deltakerpris:
1600,-. Reise og oppholdsutgifter dekkes av den enkelte deltager. Manglende fremmøte faktureres med kr. 1000,- for å dekke våre utgifter.

Antall på venteliste:
7

Venteliste