Venteliste

Det er 0 personer på venteliste.
Usikker på om du er påmeldt? Sjekk her!

Pris: 1.300 kr


Påmelding er bindene.
Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Trine Stomnås, mobil 98 60 69 61, epost: trine.stomnas@rvtssor.no


Jeg godkjenner personvernerklæringen

Jeg vil motta nyhetsbrev fra RVTS Sør
Er jeg påmeldt?