Venteliste

Det er 0 personer på venteliste.
Usikker på om du er påmeldt? Sjekk her!

Pris: Kr. 1.000,- (500,- for studenter på studier av minst 50 % varighet ved høgskoler/universitet)


Påmelding til konferansen er bindene etter påmeldingsfristen.

Ved spørsmål, kontakt Øyvind Dåsvatn på e-post: oyvind.dasvatn@rvtssor.no


Jeg godkjenner personvernerklæringen

Jeg vil motta nyhetsbrev fra RVTS Sør
Er jeg påmeldt?