Førstehjelp ved selvmordsfare

Sørlandets Kunnskapspark, Kristiansand

Sted:
Sørlandets Kunnskapspark, Kristiansand

Dato:
30. oktober - 31. oktober 2018

Deltakerpris:
Kr. 1.000,- (500,- for studenter på studier av minst 50 % varighet ved høgskoler/universitet)

Antall på venteliste:
0

Venteliste