Venteliste

Det er 0 personer på venteliste.
Usikker på om du er påmeldt? Sjekk her!

Pris: Kurset er gratis, men reise og oppholdsutgifter dekkes av den enkelte deltager.


Ved spørsmål, kontakt: Anders Dovran, e-post: Anders.Dovran@bufetat.no


Jeg godkjenner personvernerklæringen

Jeg vil motta nyhetsbrev fra RVTS Sør
Er jeg påmeldt?