Problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og ungdom (samling 1) OBS: NY DATO!

Scandic Havna Tjøme

Sted:
Scandic Havna Tjøme

Dato:
12. september 2017

Deltakerpris:
Kurset er gratis, men reise og oppholdsutgifter dekkes av den enkelte deltager.

Antall på venteliste:
0

Venteliste