Videreutdanning for behandling av komplekse dissosiative lidelser

Undervisningssenteret, Sørlandet sykehus Kristiansand, sal 1 og 2

Sted:
Undervisningssenteret, Sørlandet sykehus Kristiansand, sal 1 og 2

Dato:
20. oktober - 21. oktober 2016

Deltakerpris:
Kr. 2.500,- for hele kursrekken. For deltakere utenfor SSHF kommer et tillegg på kr. 500,- pr. veiledningsdag mellom samlingene.

Antall på venteliste:
0

Venteliste