Er jeg påmeldt?


20.10.2016 - 21.10.2016

Videreutdanning for behandling av komplekse dissosiative lidelser

- fra forvirring og kamp til indre samarbeid

Undervisningssenteret, Sørlandet sykehus Kristiansand, sal 1 og 2Arrangementet er over.