Program


Fredag 08. mai


09.30: Registrering, kaffe og te

10.00: Innføring og arbeid med temaer

12.00: Lunsj

13.00: Innføring og arbeid med temaer forts.

16.00: Slutter