Program


Onsdag 21. oktober


08.30: Registrering

09.00: Introduksjon til nevroaffektiv utviklingspsykologi

10.15: Pause

10.35: Traumereaksjoner som selvbeskyttelsesresponser

11.45: Lunsj

12.45: Fra selvbeskyttelsesrespons til selvregulering

13.45: Pause

14.05: Makro- og mikroregulering

15.00: Avslutning

Torsdag 22. oktober


09:00: Hva gjør vi? Introduksjon til de nevroaffektive kompassene

10.15: Pause

10.35: Fra vurdering til intervensjon på det autonome nivået

11.45: Lunsj

12.45: Fra vurdering til intervensjon på det limbiske nivået

13.45: Pause

14.05: Fra vurdering til intervensjon på det prefrontale nivå

15.00: Avslutning