Program


Onsdag 29. april


09.00: Velkommen, gjennomgang av dagsplan
Vi «frisker opp» fra førstehjelpskurset:
- Holdninger
- Invitasjoner
Ledelse
- Ramme for sikkerhet
Intervensjon/Førstehjelpsmodellen
- Film: «Det begynner med deg»


11.30: Lunsj

12.15: Personlige erfaringer ved bruk av førstehjelpsmodellen
Rollespill i treergrupper
Nettverk
Avslutning og evaluering.


15.30: Vel hjem!