Program


Onsdag 15. april


08.30: Registrering og Introduksjon av kurset

12.15: Lunsj

13.00: Gjennomgang av kunnskap om selvmordsatferd og en modell for intervensjon ved selvmordsfare

16.00: Slutt på dag 1

Torsdag 16. april


08.30: Fortsatt gjennomgang av modell for intervensjon ved selvmordsfare

12.30: Lunsj

13.15: Praktisk trening

15.15: Å arbeide sammen

16.00: Avsluttes