Program


Programmet er ikke endelig, og det vil kunne forekomme endringer.


Onsdag 12. februar


10:00: Registrering

10:30: Åpning og innledning

11:00: «En bedre hverdag for volds- og overgrepsutsatte barn. Hvordan bryte voldsarven?"
Presentasjon av prosjektet "Helhetlig ivaretagelsesmodell" som handler om bedre ivaretakelse av voldsutsatte barn. Hvordan kan kommunene gi de voldsutsatte barna en mulighet til å klare livet der de bor? ved Helene Kløcker, Stine Sofie Stiftelsen, og Lise Marit Håvemoen, Lillesand kommune.

12:00: Lunsj

13:00: «Støtte hele veien - fra politianmeldelse til saken er avgjort»
Hvordan bruke støttesenteret? ved Monika Svendsen, rådgiver Støttesenter for kriminalitetsutsatte, Felles enhet forebygging Sør-Øst politidistrikt.

14:00: «Fra krenkelse til håp»
Krisesenteret som samarbeidspartner for kommunene v/Heidi Tanum, leder krisesenteret i Vestfold.

15:00: Pause m/enkel servering

15:30: "Lykkeliten" med Rune Andersen
Forestilling i Bølgen Kulturhus, like ved Farris Bad
En ærlig, rystende og humoristisk forestilling som beveger seg mellom det hylende morsomme og det beksvarte mørke.


17:00: Egentid til å slappe av, mingle, benytte spa-anlegget eller ta en rusletur.

19:30: Felles treretters middag

Torsdag 13. februar


09:00: «Redde barn (og voksne) leker ikke»
Lek i et nevrobiologisk perspektiv ved Anette Andersen, RVTS Sør.

09:30: «Vold i et livsløpsperspektiv»
Fra vold mot de aller yngste til vold på sykehjemmet. Hva viser forskning, og hva trenger vi å vite mere om?
Ved Astrid Sandmoe, forsker ved NKVTS.


10:00: "Kommunale handlingsplaner, et verktøy for kommunene"
Presentasjon av rapport om kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner ved Astrid Sandmoe, forsker ved NKVTS.

10:30: Pause

10:45: "En levende handlingsplan"
Sinnemestring - en del av kommunens planarbeid? ved Terje Bakken, Birkenes kommune.
Erfaringer fra planarbeid i Bamle kommune ved Gina Thorbjørnsen.


11.45: Lunsj

12.30: Verdenskafè
I denne økta blir det mulighet for å dele erfaringer, bli bedre kjent med hverandre og la seg inspirere til videre arbeid lokalt.

14:30: Kort oppsummering og takk for nå

15:00: Hjemreise