Program


Onsdag 11. mars


09:00: Hjernen er bruksavhengig - Grunnleggende traumeforståelse
v/Barnepsykolog Anette Andersen og Spesialrådgiver Pål Solhaug

12:00: Lunsj

13:00: Hjernen er bruksavhengig - Grunnleggende traumeforståelse
v/Barnepsykolog Anette Andersen og Spesialrådgiver Pål Solhaug

13:45: «Meg og Mamma»
v/Teater Avvik

15:00: Vel hjem

Torsdag 12. mars


09:00: Traumebevisst praksis- Regulere, relatere og reflektere. Tilstedeværelse og lekenhet i arbeid med traumatiserte.
v/Barnepsykolog Anette Andersen og Spesialrådgiver Pål Solhaug

12:00: Lunsj

13:00: Fra fragmenter til helhet og mening
v/Barnepsykolog Mari K. Bræin, RVTS Øst

15:00: Vel hjem