Program


Onsdag 16. september


09:00: Hjernen er bruksavhengig - Grunnleggende traumeforståelse

12:00: Lunsj

13:00: Hjernen er bruksavhengig - Grunnleggende traumeforståelse

13:45: «Meg og Mamma»

15:00: Vel hjem

Torsdag 17. september


09:00: Traumebevisst praksis- Regulere, relatere og reflektere. Tilstedeværelse og lekenhet i arbeid med traumatiserte.

12:00: Lunsj

13:00: Fra fragmenter til helhet og mening

15:00: Vel hjem