Program


Vi tar forbehold om endringer i programmet.


Tirsdag 10. desember


09.30: Registrering med kaffe og frukt

1000: Åpning ved statssekretær Alf Erik Andersen fra Justis- og beredskapsdepartementet
Presentasjon av nominerte og utdeling av Samarbeid- og samordningsprisen 2019 v/statssekretæren. Presentasjon av prisvinner.

1030: "Si det til noen" - voldsuka i Lillesand kommune
Presentasjon v/ SLT-koordinator Lise Håvemoen, Lillesand Kommune

1115: Pause

1130: TVERS
Presentasjon av arbeidet med TVERS v/Elin Okkenhaug Brattland og Hildeborg Thorbjørnsen, begge familieterapeuter ved Familievernkontoret i Aust-Agder.

1200: Lunsj

1245: Musikalsk innslag ved Erik Faber

1300: Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner - hvordan brukes de og til hvilken nytte?
v/Astrid Sandmoe og Roxana Camilla Nymoen, NKVTS

1345: Birkenes 5 år etter prisen
Hvordan merker innbyggerne i Birkenes at kommunen fikk prisen for handlingsplanen "Vold i nære relasjoner" v/enhetsleder/Ressurssenteret Terje Bakken, og Astrid Færden Gaare, tidligere SLT-koordinator i kommunen.

1430: Pause

1445: Støttesenteret for kriminalitetsutsatte
v/Susanne Moe, rådgiver ved Støttesenteret for kriminalitetsutsatte i Agder politidistrikt

1515: Flerfamiliegruppe for barn utsatt for vold i familien sin
Familievernkontoret og ABUP v/Sandra Elizabeth Furset, Vigdis Jensen, Øyvind Thorsen, Drude F. Klavenes og Borgar Engtrø

1600: Avslutning