Program


Tirsdag 19. november


09.00: Velkommen & praktiske opplysninger
AIM 2 utredning  AIM behandling
Utdypende kartlegging etter AIM2
AIMs behandlingsveileder – struktur & oppbygning
Motivering foreldre/familie
En familie i «virkeligheten»


12.00: Lunsj

12.45: AIMs familiearbeid/behandling
Utdypende familiekartlegging
Behandlingsteam – familiekasus (inkl. pause)
Oppsummering fra behandlingsteam i plenum
Utdypende kartlegging ungdom
«Planet Porno»
Spørsmål? Avrunding


15.30: Avluttes

Onsdag 20. november


09.00: Motiveringsarbeid ungdom
Gjennomgang av utvalgte metoder/teknikker fra AIM behandlingsveileder kap.1-7 (11), supplert av nyere kunnskap fra klinikken.

12.00: Lunsj

12.45: Behandlingsteam oppgave – ungdomskasus – individuelle tiltak
Oppsummering fra behandlingsteam-arbeid
Oppsummering av AIM kursrekke – Basic, Utredning, Behandling
Evaluering/kursbevis