Program


Dag 1: Seksuell vold som våpen i krig og konflikt


Kl 09.30 - 10.00 Registrering og kaffe
Kl 10.00 - 10.30 Velkommen v/ RVTS Sør og Bufdir
Kl 10.30 - 10.45 Nina T. Lomeland, RVTS Sør, presentasjon fra Nobels Fredssenters utstilling "Kroppen som slagmark"
Kl 10.45 - 11.15 Anette Bringedal Houge: "Konfliktrelatert seksuell vold - internasjonale og lokale perspektiver"
Kl 11.15 - 11.30 Pause
Kl 11.30 - 12.15 Anette Bringedal Houge fortsetter
Kl 12.15 - 13.15 Lunsj
Kl 13.15 - 14.00 Eivor Lægreid: "Gulan - verdighet, håp og håpløyse etter seksuelt slaveri"
Kl 14.00 - 14.15 Pause
Kl 14.15 - 14.45 Eivor Lægreid fortsetter
Kl 14.45 - 15.00 Innledning til Smeltedigel
Kl 15.00 - 16.00 Smeltedigel
Kl 16.00 - 16.45 Tilbakemelding i plenum
Kl 19.00 - 20.30 Felles middag

Dag 2: Seksuell vold i samfunnet vårt


Kl 09.00 - 09.15 Introduksjon av dagen v/ Pernille Lavoll Baade
Kl 09.15 - 10.00 Hannah Helseth: Seksuell vold i parforhold
Kl 10.00 - 10.15 Pause
Kl 10.15 - 11.00 Marianne Lind: "Søskenincest - det bortglemte overgrepet"
Kl 11.00 - 11.30 Pause med utsjekk
Kl 11.30 - 12.45 Verdenskafé 
Kl 12.45 - 13.15 Tilbakemelding i plenum og oppsummering
Kl 13.15 -           Avslutning og lunsj

Endringer i prgrammet kan forekomme.