Program


Tirsdag 05. november


09.00: Velkommen, innledning ved RVTS Sør

09.30: Når krisen rammer i ungdomsmiljøet
Erfaringer fra kriseteams-arbeid etter drapshendelse.
• Kriseteamets arbeid i de første dagene ved Stig Brede Refstie, psykososialt Kriseteam Kristiansand
• Hvordan jobbe forebyggende i etterkant av hendelsen
«Familien jeg aldri fikk». Presentasjon av «Guttegruppeprosjektet» ved Johan Fredrik Key Berntsen, Kirkens ungdomsprosjekt Kristiansand


11.45: Lunsj

12.30: Når selvmord smitter
Erfaringer og anbefalinger i arbeidet med å forebygge selvmord blant ungdom i lokalsamfunn ved Johan Lindmark, Vivat selvmordsforebygging og RVTS Øst13.30: Gruppearbeid med utgangspunkt i Påfyllheftet
Tema: Tiltak som treffer ungdom i krise
-erfaringsdeling
-lage tiltakskort


14.30: Oppsummering og avslutning

15.00: Slutt