Program


Torsdag 05. september


09:30: Velkommen ved RVTS Sør

09:40: Hva er en veteran og hva er din rolle som veterankontakt?
Jan Helge Kaiser, beredskapssjef fylkesmannen i Vestfold og Telemark

10:00: Hva har de opplevd – om norske bidrag ved internasjonale operasjoner
Odd Helge Olsen, NVIO Kristiansand

10:20: Erfaringer fra operasjoner de siste 15 år
Morten Sundal, distriktssjef HV-03, og med omfattende erfaring fra operasjoner i bl.a. Afghanistan.

10:50: Kort pause

11:00: Å være skadd veteran – hva trengte jeg og min familie
Harald Evensen, NVIO Kristiansand

11:30: Lunsj

12:15: Presentasjon av det Nasjonale kompetansemiljøet
NAV Elverum

12:45: Helseutfordringer etter tjeneste
Arnstein Søyland, psykolog ved Sørlandets sykehus

13:45: Presentasjon av undervisningsmateriell beregnet til bruk i kommunen

14.30: Hvordan jobbe lokalt og regionalt i Telemark og Vestfold

15:00: Avslutning