Program


Tirsdag 04. juni


09.30: Velkommen - PåFyll 2
Øyvind Dåsvatn og Gunnar Eide fra RVTS Sør

10.00: Kulturforståelse og menneskemøter i akutte kriser
ved Gunnar Eide, Rådgiver RVTS Sør

11.15: Bruk av tolk i krisesituasjoner
ved Tarek Ben Amer, Tolketjenesten Kristiansand kommune

12.00: Lunsj

13.00: Praktisk flerkulturelt krisearbeid i kommune
ved Ingunn Espesett Vreim, leiar kriseteam Bø kommune

13.45: Casearbeid- med utgangspunkt i Påfyllheftet

15.00: Oppsummering, avslutning

15.30: Slutt