Program


Onsdag 28. august


09.00: Registrering (kaffe/te)

09.30: Velkommen, introduksjon og bakgrunnen for AIM2 modellen

10.15: Pause

10.30: Gjennomgang av utredningsveilederen for AIM2

11.15: Lunsj

12.15: Gjennomgang av utvalgte skåringsledd

13.00: Pause

13.15: Gjennomgang av skåringsledd

14:15: Skåring, vekting av ledd, finne ut av nivået på tilsyn- og oppfølgingsbehov-matrisen

14.00: Pause

15.00: Slutt

Torsdag 29. august


09.00: Fremmøte, kaffe/te

09.30: Praktisk skåring av AIM2 på et kasus.
Oppgave instruksjon og gruppeinndeling.

11.15: Lunsj

12.15: Praktisk skåring fortsetter av AIM2 på et kasus.
Oppgave instruksjon og gruppeinndeling.

13.00: Pause

13.15: Felles gjennomgang, hva kom vi til, hva trengs av bl.a. tilsyn og oppfølging?

14.00: Pause

14.15: Trygghetsplaner

15.00: Slutt